Navn Rolle Telefon
Stig Eirik Strømsnes Leder 907 72 227
Reidar Johansen Nestleder 915 73 400
Håkon Rindal Sekretær 957 94 994
Mai Britt Thune Kasserer 900 15 644
Edel Johanne Johannessen Styremedlem 948 28 409
Paul Martin Strand Styremedlem 905 53 234
Turid Wensell Styremedlem 958 01 526
Thomas Petter Myhre Varamedlem 958 74 962