Referat fra medlemsmøtet 11. April 2024

Referat fra medlemsmøtet 11. April 2024

Telepensjonistene Bodø/Salten
Referat fra medlemsmøtet på Folkets Hus 11. april 2024.
 Det møtte opp 49 medlemmer.

 

Innledning.
Stig ønsket velkommen og refererte dagens agenda.
Dagens foredragsholder Wilhelm Karlsen var dessverre forhindret i å møte opp. Foredragsholder er
villig til å holde foredraget på et senere medlemsmøte.
Som nyvalgt leder fortalte Stig litt om seg selv.

Kort fortalt:
Stig Erik Strømsnes er 66 år, gift med Lena, har tre voksne barn. Han er utdannet revisor og har arbeidet med regnskap og økonomi i store deler av sitt yrkesaktive liv. Han har jobbet 19 år i Telenor og ellers i kommune og helsesektoren. Han er oppvokst på Offersøy i Lofoten og har overtatt hjemgården der, så han reiser ofte dit.

Økonomi.
Vi har fått bevilget 20 000 fra BIL Tele.
Det er enda noen som ikke har betalt medlemkontingenten.
Ellers er det lite nytt siden årsmøtet.
Stig fortalte at han hadde vært i kontakt med Loftforeningen og de ville vente til etter årsmøtet sist i
mai før de tok noen beslutning om å bli en underavdeling hos oss.

Reise.
Reisekomiteen med Inger Lise, Pål og Yngve har vært i aktivet og ved hjelp av digitalt
spørreskjema til medlemmene valgt ut reisemålet som Middelhavscruise.
Inger Lise orienterte om turen og la fram skjema for påmelding for de som er interessert.
Beskrivelse av turen ligger på våre hjemmesider. Det vil også bli sent ut SMS for nærmere
opplysninger om turen.

Eldrerådet.
Paul orienterte litt om arbeidet i eldrerådet. Det har ikke skjedd så mye siden nyttår.
De skal kurses i saksgang.
Han nevnte at det diskuteres å få rehabilitering inn på en avdeling på sykehuset der pasientene har
lettere tilgang til hjelp og oppfølging.

Lunch
Deretter ble det lunch med kaffe, karbonade og bløtkake. Det smakte godt.

Det ble sunget « Hver gang vi møtes med Gerd, Nita, Laila og Stig som forsangere.

Vinlotteri.
Det ble foretatt loddsalg og som vanlig var det noen som var mer heldig enn andre.

Møtet avsluttet 13:40.

11.04.2024/HåRi

Bildealbum