2024-05-23

2024-05-23

Telepensjonistene Bodø/Salten

 Referat fra medlemsmøte på Tusenhjemmet 23. mai 2024

Det var 44 medlemmer til stede.

 

 Stig ønsket velkommen.

Ledersamling.

Stig informerte om ledersamling som Mai og han hadde vært på. Den nye hjemmesiden på web ble diskutert.. Også om lovligheten eller anledningen til å legge ut bilder tatt på møter på face book eller hjemmesiden uten de avbildes samtykke. De vil prøve å lage retningslinjer for hvordan dette skal håndteres.

Det var også en gruppediskusjon om finansiering av foreningene. Mange avdelinger sliter med økonomien. Møtet kom ikke frem til noen svar men kanskje noen tips.

 Årets verver ble også kåret.

 Han informerte om at julebordet vil bli holdt i Valhall på Nordland kultursenter 6. desember.

Reisekomité.

Inger Lise orienterte om mulige høstturer.

 

Det var kommet forslag på Styrkesnes og Myken. Hun orienterte om turene og det ble holdt en uforpliktende avstemning som viste at begge turene var aktuelt for mange.

Foredrag om Nordlandssykehusets historie.

Stig ønsker velkommen til Wilhelm Karlsen. Han fortalte og viste bilder om/fra Nordlandssykehusets historie fra 1796 .


Han fortalte om sykehusenes beliggenhet gjennom tiden og viste plansjer om den medisinske utviklingene opp gjennom årene. Han fortalte at helsedirektør Evang hadde forlangt at det skulle være likeverdig tilbud i hvert fylke, men dessverre er det ikke blitt helt slik. Stig takket for foredraget med et gavekort og inviterte til lunsj.lunsj


Lunsj.

Det ble servert kaffe, karbonade og en nydelig bløtkake.

Lotteri.

Det ble holdt lotteri og Paul hadde med seg to ekstragevinst, nemlig Wilhelm Karlsens bok om Nordlandssykehusets historie.

Stig takket for frammøte. Møtet avsluttet 14:00.

23.05.2024/HåRi

Bilder finnes her.