2024-02-08 Årsmøte og medlemsmøte

2024-02-08 Årsmøte og medlemsmøte

Årsmøtet og medlemsmøte 8. februar 2024 på Tusenhjemmet, Bodø.

Telepensjonistene Bodø/Salten.

Årsmøtet og etterfølgende medlemsmøte ble avholdt på Tusenhjemmet i Bodø 8/2-2024.

Årsmøtereferat finnes her

Samlede årsmøtepapirer finnes her

Vedtekter finnes her

Bilder fra årsmøtet:

Stig mottar lederklubba fra Thomas

Paul Martin strand takker Thomas for innsatsen som leder

Mai og Turid takker med klem

Fra årsmøtet

  

Medlemsmøte:

Referat fra medlemsmøtet 8. februar 2024.

Antall medlemmer: 36

Møtet ble holdt i forlengelsen av årsmøtet og startet derfor med kaffe, karbonade og bløtkake.

Aktivitetsplan for 2024.

Etter KKK la Thomas fram aktivitetsplan for 2024.

Reisekomité.

Det har meldt seg to personer til reisekomite. Det er Yngve Lothe og Inger Lise Rindal.

På møtet meldte Pål Blomstrand Kristensen seg som tredje medlem.

Det vil bli sendt ut en spørreundersøkelse til medlemmene for å velge reisemål.

Bowling.

Mai orienterte om bowlingen. Og om hvordan melde seg inn BIL(Bedriftsidrettslaget Tele)

Ta kontakt med Mai dersom du ønsker å bli medlem i BIL.

Lotteri.

Det ble foretatt loddsalg og trekning. Noen gikk hjem mere fornøyd enn andre.

09.02.2024/HåRi