2023-09-21

2023-09-21

Telepensjonistene Bodø/Salten

Referat fra medlemsmøtet på Tusenhjemmet 21. september 2023.

Det var møtt opp 53 medlemmer.

Thomas ønsket medlemmene velkommen.

Han ønsket representantene Kristin og Knut Støre Brichmann fra Seniornett Norge velkommen.

De fortalte om foreningen og dets arbeid.

De påpekte nødvendigheten av å holde seg oppdatert på den digitale plattformen og anbefalte et kurs som skulle holdes på Tusenhjemmet. Tidspunkt vil bli annonsert.

Seniornett har også datahjelp for de som er medlemmer.

Thomas takket for orienteringen og «Jeg snøret min sekk» ble sunget med Nita og Thomas som forsangere.

Orientering fra styret.

Thomas orienterte fra styrearbeidet.

Økonomien er god.

På Løp har man bedrevet mye vedlikeholdsarbeid og de håper å komme til museumsarbeid igjen.

Eldrerådet:

Strategisk kompetanseplan for Helse og Omsorg.

Representant for eldrerådet har deltatt på workshop om utformingplan for Breivika.

Planlegging av eldredagen er i gang mellom eldrerådet, ordfører og Tusenhjemmet.

Håkon orienterte om arrangering av bowling for medlemmene onsdag 27. september på Royal.

Demens.

Thomas ønsket Åshild Nordnes fra Bodø demensforening som dagens foredragsholder velkommen.

Hun presenterte foreningen og dens arbeid for demente og deres pårørende.

Hun fortalte om omfanget av demenssykdom og viste en oversikt over fordelingen.

Det forventes å være ca. 1000 demente i Bodø i 2025.

Hun fortalte hvordan de jobbet med kommunen for å få drosjesjåfører, butikkansatte og andre yrkesgrupper til å forstå og behandle demente.

Å få et mere demensvennlig samfunn med for eksempel enklere betaling på buss.

Hun sa at det var viktig å få klarlagt hvilken type demens man har så man får riktig medisin.

Hun fortalte om tilbud foreningen hadde, blant annet Møteplassen i Domkirkebygget hver mandag fra kl. 10-14.

Det ble stilt noen spørsmål fra salen.

Thomas takket for informasjonen. Foreningen vil gi et bidrag demensforbundet som takk for foredraget.

Lunch.

Lunch med karbonade, bløte-kake og kaffe ble inntatt.

Lotteri.

Det ble solgt lodd og foretatt trekning. Noen gikk hjem mere fornøyd en de andre.

Thomas takket for møtet som ble avsluttet kl. 14:10.

21.09.2023/HåRi

(Klikk på bilde for full størrelse)