2015-08-01 Medlemsmøte

2015-08-01 Medlemsmøte

Medlemsmøte 8. januar 2015

Dagens kåsør, Elisabeth Nilsen, fortalte om ”Saltstraumen”, bosetting og aktivitet.

Sted: Tusenhjemmet,  Bodø
Tid: Torsdag 8. januar 2015 kl 12:00-15:10
Tilstede: 47 medlemmer 

 
Dagens kåsør, Elisabeth Nilsen, fortalte om  ”Saltstraumen”,  bosetting og aktivitet.
Saltstraumen omfatter området fra Gøystraumen til Skånland i Bodø kommune. Her bor det 1200 innbyggere med egen skole, kirke og mange andre fasiliteter.
Tidligere var det stor aktivitet med fiske og handel, særlig i Kapstø.
Hun fortalte om et gravfølge som forliste på Saltenfjorden på vei til Bodinkirka  og som resulterte i at det ble bygget en egen kirke i Saltstraumen som sto ferdig i 1904. Originale arbeidstegninger er nylig kommet for en dag og vil bli vel tatt vare på.
Området har sitt eget ”bydelsutvalg” som har hatt stor påvirkningskraft. Videre finnes det et Nærmiljøsenter i skoleanlegget samt omsorgssenter. Videre finnes kommunal fritidssenter/ungdomsklubb som er meget populært samt et stort utvalg av lag og foreninger som har stor aktivitet og dugnadsånd.
Elisabeth fremhevet selve straumen ”verdens største malstrøm” som en verdensattraksjon og som det er opprettet et marint verneområde ”en blå nasjonalpark” og Straumen er kåret til en av verdens fem beste dykkerområder.
Den gamle skolestua er omgjort til lokalt museum med en rekke attraksjoner, bl.a. en gammel ”straumbåt” med fiskeutstyr og andre gamle redskaper.

Reisemålet Portugal.
Det ble utlever prosjekt for reisen mottatt fra Active Travel A/S. Arne Kjell orienterte om valg av arrangør og fortalte litt historikk om Portugal ledsaget av kart og andre bilder. Reisetilbudet går fra 30.5. til 8.6.2015 og ble gjennomgått dag for dag. Påmeldingslister ble utlagt og resulterte i 18 påmeldinger. Frist for påmelding er satt til 10.februar 2015.

Informasjon fra sentralt hold.
Gerd orienterte fra arbeidet i Organisasjonsutvalget som nu er ferdig med sitt arbeid og som kommer med flere forslag til årets landsmøte: (Les mer om dette i fullverdig møtereferat nedenfor) Organisasjonsutvalget  er også bekymret for mulig fremtidig reduksjon i det årlige tilskuddet fra Telenor.

Informasjon fra Eldrerådet.
Nils orienterte om Bodø kommune sitt frivillighetsutvalg som har lagt fram en rekke gode forslag, bl.a. gjennomføringen av byjubileet i 2016 og kommunens omsorgarbeid.

Her kan du lese hele møtereferatet… http://midlertidig_c7182fab.lag247.no/album/fotoalbum/?album=130890

https://bodosalten.portal.styreweb.com/secure/cms/PhotoAlbumEdit.aspx?PhotoAlbumPk=130887

Bilder

 

 

 

publisert 090115